четвъртък, 27 септември 2012 г.

Конкурс за бради и мустаци / Contest for beards and mustaches

Конкурс за бради и мустаци / Contest for beards and mustaches:
Конкурса за най-естравагантни бради и мустаци се е провел във френския град Витерсдорф ... Да видим най-замечателните бради и мустаци ...

Конкурс за бради и мустаци / Contest for beards and mustaches

Няма коментари:

Публикуване на коментар